Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Dnia 19-10-2017 godz. 17:19:31

Poprawka 1

Za: 16 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 18 Nie głosowało: 11