Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 19-10-2017 godz. 17:11:33

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 59 59 0 0 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 25 0 1 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1