Narzędzia:

Dnia 21-07-2017 godz. 09:58:31

Za: 55 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 54 54 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 21 1 20 0 12
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2