Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Dnia 19-07-2017 godz. 11:13:55

Poprawka 28

Za: 3 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 2 50 6 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 0 6 20 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 1 1 0