Narzędzia:

Ustawa – Prawo wodne

Dnia 19-07-2017 godz. 19:49:02

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 55 Przeciw: 20 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 55 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 21 0 20 1 12
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 0 1 2