Narzędzia:

Ustawa – Prawo wodne

Dnia 19-07-2017 godz. 19:41:41

Poprawka 19

Za: 76 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 54 1 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 21 21 0 0 12
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2