Narzędzia:

Ustawa – Prawo wodne

Dnia 19-07-2017 godz. 19:39:58

Poprawka 13

Za: 21 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 1 55 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 20 20 0 0 13
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2