Narzędzia:

Ustawa – Prawo wodne

Dnia 19-07-2017 godz. 19:36:00

Poprawka 1, 12

Za: 4 Przeciw: 67 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 29
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 54 3 51 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 16 1 15 0 17
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2