Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-07-2017 godz. 02:24:41

Poprawka 3 (połączonych komisji)

Za: 78 Przeciw: 8 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 49 8 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 27 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1