Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-07-2017 godz. 02:08:31

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 57 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 1 24 2 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1