Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-07-2017 godz. 02:06:12

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 67 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 57 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 9 0 18 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1