Narzędzia:

Dnia 14-07-2017 godz. 22:29:26

Za: 19 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 52
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 29 0 29 0 35
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 18 18 0 0 15
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2