Narzędzia:

Dnia 14-07-2017 godz. 18:45:01

Za: 10 Przeciw: 16 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 74
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 16 0 16 0 48
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 9 9 0 0 24
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2