Narzędzia:

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Dnia 06-07-2012 godz. 17:32:39

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 53 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 21