Narzędzia:

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Dnia 06-07-2012 godz. 17:31:55

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 6 Przeciw: 71 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22