Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Dnia 29-06-2017 godz. 09:08:37

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 24 0 1 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2