Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

Dnia 01-06-2017 godz. 15:57:15

Poprawka 1

Za: 88 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 59 59 0 0 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 27 1 1 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1