Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

Dnia 01-06-2017 godz. 16:00:53

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 72 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 15 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 58 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 12 1 15 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1