Narzędzia:

Dnia 31-05-2017 godz. 12:21:24

Za: 16 Przeciw: 37 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 45
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 38 0 37 1 26
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 15 14 0 1 18
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1