Narzędzia:

Odwołanie przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Dnia 26-04-2017 godz. 12:54:23

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 50 50 0 0 14
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 26 0 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 0 0 0 0 3