Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-04-2017 godz. 17:24:23

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 53 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 6 21 1 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 1 0 0