Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Dnia 21-04-2017 godz. 17:14:36

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 2 2 23 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 0 2 0