Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Dnia 16-03-2017 godz. 15:20:09

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 40 Przeciw: 36 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 15 36 6 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 23 0 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1