Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Dnia 16-03-2017 godz. 15:06:55

Poprawka 2

Za: 59 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 57 0 1 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 1 22 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 1 0 1