Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Dnia 14-06-2012 godz. 18:07:17

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 62 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9