Narzędzia:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych

Dnia 14-06-2012 godz. 18:03:50

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 62 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 9