Narzędzia:

Dnia 14-06-2012 godz. 16:04:09

Za: 43 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 30