Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-02-2017 godz. 21:59:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 1 Przeciw: 85 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 60 1 59 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 0 24 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1