Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

Dnia 01-02-2017 godz. 22:09:06

Poprawka 6

Za: 43 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 16 Nie głosowało: 14