Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

Dnia 01-02-2017 godz. 22:07:57

Poprawka 2

Za: 44 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 13 Nie głosowało: 16