Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo -kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-02-2017 godz. 21:46:19

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 11 Wstrzymało się: 13 Nie głosowało: 16