Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2017

Dnia 11-01-2017 godz. 16:38:22

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 39
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 58 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 1 0 1 0 32
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 1 0 1