Narzędzia:

Dnia 11-01-2017 godz. 16:32:26

Za: 52 Przeciw: 11 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 36
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 10 0 10 0 23
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 1 1 1