Narzędzia:

Dnia 11-01-2017 godz. 09:23:10

Za: 24 Przeciw: 64 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 63 0 63 0 1
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 23 1 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2