Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Dnia 11-01-2017 godz. 17:45:08

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 62 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 63 62 1 0 1
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 22 0 22 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 1 1 1