Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Dnia 11-01-2017 godz. 17:42:25

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 34
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 63 58 3 2 1
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 1 0 1 0 32
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1