Narzędzia:

Dnia 11-01-2017 godz. 09:09:07

Za: 62 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 61 61 0 0 3
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 0 24 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 1 0 1