Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach

Dnia 20-12-2016 godz. 21:07:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 40
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 59 59 0 0 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 0 0 0 0 33
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2