Narzędzia:

Dnia 20-12-2016 godz. 11:07:26

Za: 21 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 0 58 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 22 20 2 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2