Narzędzia:

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Dnia 16-12-2016 godz. 14:54:09

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 30 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 0 58 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 28 0 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1