Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Dnia 07-12-2016 godz. 22:24:29

Poprawka 8, 9

Za: 28 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 0 56 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 26 0 1 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1