Narzędzia:

Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Dnia 02-12-2016 godz. 12:03:37

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 29 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 50 0 50 0 14
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 27 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1