Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 02-12-2016 godz. 11:56:57

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 63 Przeciw: 8 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 49 37 8 4 15
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 25 0 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1