Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-11-2016 godz. 00:09:15

Poprawka 2, 5

Za: 30 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 1 52 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 28 0 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2