Narzędzia:

Dnia 28-11-2016 godz. 17:07:24

Za: 46 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 31
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 46 46 0 0 18
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 22 0 22 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2