Narzędzia:

Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Dnia 17-11-2016 godz. 09:36:18

Poprawka 5

Za: 54 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 54 53 1 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 0 25 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2