Narzędzia:

Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.

Dnia 30-05-2012 godz. 22:44:11

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15