Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Dnia 04-11-2016 godz. 20:24:23

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 82 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 26 0 2 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 1 0 0
1 0 0 0 0 1