Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-11-2016 godz. 20:22:42

Poprawka 1

Za: 56 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 1 26 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 1 1 0
1 0 0 0 0 1