Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-11-2016 godz. 20:21:51

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 1 Przeciw: 80 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 0 53 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 0 26 2 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 1 1 0
1 0 0 0 0 1